Susisiekite su mumis

Naujienos

Sukurta sveikatinimo programėlė mobiliesiems įrenginiams

2014.12.15

 

 

 

 

Nuo 2014 metų rugsėjo 15 d. UAB „Kvalitetas“ kartu su Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Kompiuterijos katedra įgyvendina projektą „Metodologiniai ir bandomieji tyrimai kompiuterinės regos algoritmų taikomosioms sritims“ pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioritetą „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ (įgyvendinimo priemonė VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“, projekto Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-03-699). Šio projekto tikslas – sukurti programos prototipą ir informacinės sistemos (IS) modelį, kuris padėtų individualizuotai atsirinkti ir vartoti maisto produktus, pagerinant darbuotojų sveikatą, fizinį ir intelektinį potencialą.

UAB „Kvalitetas“ veikla yra intelektinių, žiniomis grįstų paslaugų – konsultacijų teikimas, todėl bet kokia sveikatos problema atitraukia mintis nuo tiesioginio darbo, krenta paslaugų kokybė, rezultatyvumas. Lietuvoje plėtojant žiniomis grįstą ekonomiką, skatinant sumaniąją specializaciją, auga žinioms imlių darbo vietų skaičius, todėl daugėja atvejų, kai su darbuotojų intelektinės veiklos rezultatyvumo didinimo iššūkiais susiduria ir UAB „Kvalitetas“ klientai.

Šis projektas prisidės prie efektyvesnių sprendimų pateikimo įmonės klientams bei pačios įmonės darbuotojų sveikatingumo skatinimo. Projekto inovatyvus sprendimas taip pat padės įmonės klientams rūpintis savo darbuotojų sveikata, padidinant darbuotojų intelektinės veiklos rezultatyvumą, o tai paveiks organizacijų konkurencingumo ir finansinių rezultatų gerėjimą.

Projekto metu sukurtas programos prototipas ir informacinės sistemos modelis. Tai inovatyvūs bei efektyvūs iki tol rinkoje nepateikti sprendimai organizacijų darbuotojams, kurie leis padidinti organizacijų konkurencingumą, gerins žinioms imlių paslaugų kokybę. Šio MTEP (Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų) projekto stiprioji ypatybė – sukurta inovatyvi IT grįsta sveikatos vadybos priemonė.

Naujausia

Laboratorijų akreditacija pagal LST EN ISO/IEC 17025 nuo 2025 m. sausio 1 d.

2023.09.25

Nuo 2025-01-01 laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) matavimus ir tyrimus ir (ar) imančios ėminius tyrimams atlikti, išskyrus laboratorijas, atliekančias ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje nurodytus matavimus ir tyrimus ir (ar) imančias ėminius šiems tyrimams atlikti, turi turėti leidimus vykdyti šią veiklą arba būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Žalieji pirkimai taikant ISO 14001 / EMAS

2023.01.01

Kviečiame įmones kreiptis dėl aplinkosaugos vadybos sistemų diegimo konsultacinių paslaugų.