Susisiekite su mumis

Naujienos

Verslo konsultantų tinklas (VKT)

2016.06.30

 

Nemokamos konsultacijos pagal priemonę "Verslo konsultantas LT"Pirmuoju kvietimu bus paskirstyta iki 2 mln. eurų.

Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – Ministerija) ir INVEGA, veikianti kaip įgyvendinančioji institucija.

Pareiškėjais gali būti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, veikiantys ne ilgiau kaip penkerius metus.

Nuo vienerių iki trejų metų veikiantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams bus finansuojama 85 proc. verslo pradžios konsultacijų išlaidų.

Nuo trejų iki penkerių metų – 50 proc. verslo plėtros konsultacijų išlaidų.

Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos tik gautos konsultacijos iš jau atrinktų Verslo konsultantų tinklo narių, kurių sąrašas skelbiamas „Versli Lietuva“ tinklalapyje.

Paraiškas konsultacijoms finansuoti galima teikti iki 2020 m. lapkričio 30 d.

KVIETIMAS.

PARAIŠKOS FORMA.

DOTACIJOS SUTARTIS.

PAŽYMA APIE PAREIŠKĖJO SĄSKAITĄ.

 

UAB "Kvalitetas" konsultacijas teikia visose Lietuvos savivaldybėse, todėl kviečiame kartu įgyvendinti geriausius verslo sprendimus Jūsų organizacijai!

 

Kontaktas pasiteiravimui: info@kvalitetas.lt; tel. +370 699 88985.

 

Naujausia

Laboratorijų akreditacija pagal LST EN ISO/IEC 17025 nuo 2025 m. sausio 1 d.

2023.09.25

Nuo 2025-01-01 laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) matavimus ir tyrimus ir (ar) imančios ėminius tyrimams atlikti, išskyrus laboratorijas, atliekančias ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje nurodytus matavimus ir tyrimus ir (ar) imančias ėminius šiems tyrimams atlikti, turi turėti leidimus vykdyti šią veiklą arba būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Žalieji pirkimai taikant ISO 14001 / EMAS

2023.01.01

Kviečiame įmones kreiptis dėl aplinkosaugos vadybos sistemų diegimo konsultacinių paslaugų.