Susisiekite su mumis

Naujienos

Tarptautinė Kokybės profesionalų Gildija

2013.11.07

Kokybė - geresniam gyvenimui

Tarptautinė Kokybės profesionalų Gildija (Международная гильдия профессионалов качества  - МГПК) – ne pelno siekianti organizacija, veikianti nuo 1999 m. ir vienijanti geriausius kokybės srities specialistus. Jos veiklą inicijavo Piotr Kalita.

Pagrindinis organizacijos tikslas - kokybės vadybos metodų įgyvendinimas įvairiose srityse. Tarptautinei Kokybės profesionalų Gildijai atstovauja mokslininkai ir verslo atstovai iš Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos, Moldovos, Kazachstano, Lietuvos, Latvijos, Italijos, Vengrijos ir kitų šalių. Gildijos būstinė įsikūrusi Maskvoje.


Gildijos nariai vysto ir tobulina kokybės koncepcijas bei metodus, tyrinėja jų teikiamą naudą verslui ir valstybės valdymui. Jie dalijasi idėjomis, patirtimi ir žiniomis publikuodami straipsnius, konferencijų, seminarų metu, internete.

Lietuvą atstovauja du pripažinti kokybės vadybos ekspertai - profesorius Juozas Ruževičius (Vilniaus Universitetas) ir Dalius Serafinas (UAB „Kvalitetas“ verslo plėtros vadovas bei VU). „Su Gildija mane sieja noras gilinti profesines ir verslo žinias, skleisti visuotinos kokybės siekimo idėjas, prisidėti prie kokybės suvokimo Europoje ir pasaulyje. Veikla Gildijoje padeda plėtoti „Kvaliteto“ misiją – gyvenimo kokybės  įgyvendinimą Lietuvoje ir svetur“ - teigia D. Serafinas.


Daugiau informacijos apie Gildiją, vykdomą veiklą bei narius, kviečiame skaityti internetiniame puslapyje: http://qualityguild.vniis.ru/

Naujausia

Lietuvos ir užsienio šalių patirtis užtikrinant profesinio mokymo kokybę

2015.04.22

Dr. Dalius Serafinas, VU EF docentas, UAB „Kvalitetas“ verslo plėtros direktorius

Švietimo kokybės užtikrinimas yra daugelio šalių politinių diskusijų objektas ir prioritetas, nes kokybiškas švietimas suvokiamas kaip visuomenės gerovės kūrimo pagrindas, padedantis inicijuoti socialinius ir ekonominius pokyčius, gerinti asmens ir šalies gyvenimo kokybės rodiklius.

Eilę metų Europos Sąjungos profesinio rengimo politikoje nebuvo didelių iniciatyvų, lyginant su aukštuoju išsilavinimu ir Bolonijos procesu, tačiau 2002 metais Europos Komisijos ir 31 šalies ministrų, atsakingų už profesinį mokymą, pasirašyta Kopenhagos deklaracija padėjo fundamentalų pagrindą Europos šalių bendradarbiavimui plėtojant vieningus profesinio mokymo prioritetus visoje Europoje. Kopenhagos proceso metu sukurti bendri Europos instrumentai, tokie kaip Europos kvalifikacijų sąranga (EKS, 2008), Europos profesinio mokymo kreditų sistema (ECVET, 2009), Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinė sistema (EQAVET, 2009), nubrėžė aiškias profesinio mokymo politikos plėtojimo gaires, tačiau vieninga ir darni profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistema Europoje vis dar yra ateities perspektyvoje.

Nacionalinis kokybės vadybos prizas – kelias į pripažinimą užsienio šalyse

2015.02.18

Pasauliui sparčiai keičiantis, tobulėjant technologijoms, kur kas svarbesniu aspektu tampa originalumas ir intelektualumas nei šalies dydis ir ištekliai. Lietuva negali sau leisti atsilikti nuo technologijų ir inovacijų maratono lyderių.