Susisiekite su mumis

Naujienos

Kvaliteto privalumai aukštajame moksle

2013.02.25

Sveiki, mielieji!

Būdamas akademinės bendruomenės narys, noriu pasidžiaugti, kad vis daugiau žmonių turi galimybių ir pasiryžimo tęsti mokymąsi po vidurinės mokyklos baigimo. Mokslas tampa prieinamesnis dėl galimybių studijuoti užsienio šalyse bei dėl išaugusių Lietuvos aukštųjų mokyklų skaičiaus. Studentų skaičius visame pasaulyje nuolat auga. UNESCO duomenimis, per 40 metų studentų skaičius išaugo apie 500 proc. – nuo 32 mln. 1970 m. iki 165 mln. 2009 m.

Norint, kad studijų metai nenueitų veltui, ir absolventas, palikęs savo Alma mater – aukštąją mokyklą, gautų patinkantį darbą ir būtų naudingas visuomenės narys, būtinos kokybiškos ir rinkos poreikius  atitinkančios studijos.
Aukštojo mokslo kokybės sąvoka (mokslo aspektų atitikimas visuomenės tikslams, poreikiams ir standartams) ir jos sudedamosios dalys yra aiškiai apibrėžtos programiniame UNESCO dokumente  „Aukštojo mokslo reforma ir vystymas", EUA (Europos universitetų asociacijos) standarte, EPAS modelyje (Aukštojo vadybos mokslo akreditacijos programa) ir kituose. Vidinei studijų kokybei tobulinti tinka ir ISO šeimos standartai – ISO 9001 (IWA 2) ir 9004,  padėsiantys sukurti ir integruoti mokslo ar mokymo įstaigos kokybės vadybos sistemą.

„Kvalitetas“ siūlo savo paslaugas aukštojo mokslo, vidurinio bei profesinio mokymo srityse. Daugiau naudingos informacijos kviečiame perskaityti čia: (http://www.kvalitetas.lt/lt/paslaugos)

Kodėl verta bendradarbiauti su „Kvalitetu“?
1) Suvokiame mokslo ir mokymo kokybę kaip gyvenimo kokybės dalį – t.y. suprantame, kaip turi atrodyti kokybiškos studijų programos, atsižvelgiant į visų suinteresuotų asmenų poreikius.
2) Teikiame paslaugas viešojo ir privataus sektoriaus organizacijoms, todėl labai gerai išmanome jų pageidavimus absolventų įgūdžiams ir žinių bagažui.
3) Esame akademinės bendruomenės nariai – mokomės ir dėstome,  kas leidžia mums operatyviai surinkti informaciją apie pageidavimus bei lūkesčius iš studentų ir moksleivių, ir pakoreguoti mokymosi planus ir programas.
4) „Kvaliteto“ verslo plėtros vadovas doc. dr. Dalius Serafinas bei marketingo vadovas prof.habil.dr. Juozas Ruževičius yra Tarptautinės kokybės profesionalų gildijos nariai. Gildija vienija tiek mokslininkus, tiek ir kokybininkus praktikus iš skirtingų šalių. Daugiau informacijos apie Gildiją kviečiame paskaityti čia: http://qualityguild.vniis.ru/)
Narystė leidžia susipažinti ir darbe pritaikyti naujoves kokybės vadybos srityje bei stiprinti  bendravimą su kitais kokybės profesionalais.
5) Esame realizavę kokybės vadybos sistemų diegimo (ISO 9001, IWA 2 ir kitų standartų pagrindu) projektus 15-oje Lietuvos aukštojo  mokslo įstaigose.
6) Teikiame inovacines paslaugas: diegiame ir į mokymų programas integruojame virtualų žaidimą („Mano verslas. Inovatyvios pratybos“), padedame išgryninti poreikius ir įdiegti naujus studijų modulius, parengiame švietimo institucijų raidos strategiją ir kita.
7) Priartiname diegiamas naujoves prie universitetų ir mokyklų darbuotojų, tokių būdu kurdami maksimaliai įmanomą vidinę studijų kokybę.
8) Esame parengę ilgalaikį vidurinių mokyklų mokymosi planą, atsižvelgdami į LR Švietimo ministro patvirtintą įsakymą Nr. V-269, mokyklų pajėgumus bei poreikius.
9) Suprantame, kaip veikia švietimo sistema ir kokios sąveikos yra tarp jos elementų – bendradarbiaujame su universitetais, vidurinėmis bei profesinėmis mokyklomis, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA), Studijų kokybės vertinimo centru (SKVC), LR Švietimo ministerija ir kitais – juose įgyvendinti ir toliau įgyvendinami kokybės projektai.
10) Turime patirties su Europietiškų aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo modeliais bei standartais (EPAS, CEEMAN, EQUIS, BVM, ISO 9000), todėl žinome, kaip užtikrinti vidinę ir išorinę mokslo kokybę.

Reziumuodamas, noriu pakviesti tobulėti ir augti kartu – galimybių visada atsiras. Mes  mielai Jums padėsime išgryninti prioritetus, nustatyti tikslus, atsisakyti pridėtinės vertės nekuriančių procesų bei veiksmų Jūsų kelyje į kokybę aukštojo mokslo vardan.

Pagarbiai
        UAB „Kvalitetas“ verslo plėtros vadovas, Vilniaus universiteto doc.dr. Dalius Serafinas

Naujausia

Lietuvos ir užsienio šalių patirtis užtikrinant profesinio mokymo kokybę

2015.04.22

Dr. Dalius Serafinas, VU EF docentas, UAB „Kvalitetas“ verslo plėtros direktorius

Švietimo kokybės užtikrinimas yra daugelio šalių politinių diskusijų objektas ir prioritetas, nes kokybiškas švietimas suvokiamas kaip visuomenės gerovės kūrimo pagrindas, padedantis inicijuoti socialinius ir ekonominius pokyčius, gerinti asmens ir šalies gyvenimo kokybės rodiklius.

Eilę metų Europos Sąjungos profesinio rengimo politikoje nebuvo didelių iniciatyvų, lyginant su aukštuoju išsilavinimu ir Bolonijos procesu, tačiau 2002 metais Europos Komisijos ir 31 šalies ministrų, atsakingų už profesinį mokymą, pasirašyta Kopenhagos deklaracija padėjo fundamentalų pagrindą Europos šalių bendradarbiavimui plėtojant vieningus profesinio mokymo prioritetus visoje Europoje. Kopenhagos proceso metu sukurti bendri Europos instrumentai, tokie kaip Europos kvalifikacijų sąranga (EKS, 2008), Europos profesinio mokymo kreditų sistema (ECVET, 2009), Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinė sistema (EQAVET, 2009), nubrėžė aiškias profesinio mokymo politikos plėtojimo gaires, tačiau vieninga ir darni profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistema Europoje vis dar yra ateities perspektyvoje.

Nacionalinis kokybės vadybos prizas – kelias į pripažinimą užsienio šalyse

2015.02.18

Pasauliui sparčiai keičiantis, tobulėjant technologijoms, kur kas svarbesniu aspektu tampa originalumas ir intelektualumas nei šalies dydis ir ištekliai. Lietuva negali sau leisti atsilikti nuo technologijų ir inovacijų maratono lyderių.