Susisiekite su mumis

Paslaugos

ORGANIZACIJŲ VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS:

 • Efektyvumo projektų parengimas ir įgyvendinimo organizavimas (konsultacinės, ekspertinės paslaugos) pagal: LEAN, TOC, 6 Sigma ir kitas priemones arba jų derinius (pavyzdžiui, LEAN + ISO).
 • Vadybos sistemų vertinimas ir vidaus auditai (pagal LEAN ir kt.), siekiant nustatyti galimybes vertės didinimui ir švaistymų mažinimui organizacijų veikloje.
 • Kitos priemonės pagal Jūsų organizacijos poreikį.

 

VADYBOS SISTEMŲ ĮGYVENDINIMAS - vadybos sistemų parengimas pagal tarptautinius reikalavimus ir sertifikavimo organizavimas:

 • Kokybės vadybos sistemų įgyvendinimas (pagal ISO 9001 standartą ir kt.).
 • Tarptautinių apdovanojimų modelių įgyvendinimas EFQM, BVM ir kt.
 • Aplinkos apsaugos vadybos sistemų įgyvendinimas (pagal ISO 14001 standartą, EMAS).
 • Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir taikymo nurodymai (pagal ISO 45001:2018 standartą).
 • Integruotų vadybos sistemų, apimančių kelis tarptautinius standartus ir (arba) priemones, įgyvendinimas (įskaitant IT valdymo įrankių integravimą į vadybos procesus, esant poreikiui).
 • Vadybos sistemų vertinimas ir vidaus auditai, siekiant identifikuoti tobulinimo galimybes bei nustatyti atitiktį pasirinktiems tarptautiniams ar kitiems reikalavimams.
 • Kiti sprendimai pagal specializuotus kitų sričių tarptautinius standartus, reikalavimus ar priemones pagal Jūsų organizacijos poreikį.

 

MOKYMAI IR RENGINIAI - organizacijų veiklos efektyvumo didinimo, kokybės vadybos, vidaus auditų bei kitomis temomis.

 

KITOS PASLAUGOS:

 • Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai, analizės, įžvalgos, ekspertiniai vertinimai, galimybių studijos, metodikų rengimas, valdymo bei kitų modelių rengimas.
 • Konsultavimas pokyčių įgyvendinimo klausimais ir strateginių sesijų organizavimas, renginių moderavimas ir fasilitavimas (įskaitant strateginių dokumentų rengimo, įgyvendinimo bei tobulinimo metu).
 • Konsultacinė pagalba mokslinių tyrimų bei eksperimentinės plėtros, inovacijų veiklose (padedant rasti partnerius, trūkstamus išteklius ir finansavimo galimybes; padedant užmegzti bendradarbiavimą tarp aukštojo mokslo, verslo ir viešojo sektorių).
 • Kitos priemonės, skirtos organizacijų konkurencingumo didinimui bei pokyčių įgyvendinimui.

 

Jeigu neradote Jums aktualios paslaugų grupės: paspauskite dominantį paslaugų grupės pavadinimą iš aukščiau nurodytų arba išplėstinį paslaugų sąrašą.