Susisiekite su mumis

Veiklos efektyvumo didinimas

LEAN+ISO

našumas+kokybė

LEAN projektų parengimas ir įgyvendinimo organizavimas

LEAN yra subalansuota visa apimanti vadybos sistema, kurioje dėmesys yra kreipiamas į visas organizacijos veiklos sritis – į valdymą, lyderystę, vadybą, gamybą ar paslaugų teikimą.

Six Sigma projektų parengimas ir įgyvendinimo organizavimas

Six Sigma yra vadybos filosofija, kurią pradėjo taikyti Motorola 1980-aisiais, o vėliau ypač išpopuliarino General Electric. Six Sigma vertina visą veiklą kaip procesus, kurie gali būti apibrėžti, išmatuoti, analizuojami, gerinami ir valdomi.

Strateginės sesijos

Strateginės sesijos vykdomos vadovaujantis komandinio koučingo metodikomis, padedančiomis įtraukti visus dalyvius, žingsnis po žingsnio fiksuojant sprendimus, numatant tolimesnius veiksmus. Kiekvienu atveju su įmonės vadovais suderinamas optimalus strategijos formavimo sesijos planas, parenkami tinkami metodiniai sprendimai.

Moderavimas, fasilitavimas

Renginių fasilitavimas – tai viena iš grupės darbo organizavimo formų, kurią vis dažniau pasirenka organizacijos siekdamos spręsti aktualius klausimus suburiant vidines darbo grupes.