Susisiekite su mumis

Kitos paslaugos

EUA/ESG

ESG - Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatos ir gairės.

EQUIS

Švietimui, studijų bei mokslo reguliavimui esant Europos Sąjungos šalių narių prerogatyva, Europos vadybos plėtros fondo (angl. Europian foundation for management development - EFMD) iniciatyva buvo sukurta Europos vadybos plėtros fondo kokybės užtikrinimo sistema/standartas (angl. EFMD Quality improvement system – EQUIS).

EPAS

EPAS - Europos vadybos plėtros asociacijos (angl. European Foundation for Management Development) tarptautinė aukštųjų mokyklų akreditavimo programa (angl. European Quality Improvement System). 

CEEMAN

CEEMAN (angl. International Association for Management Development in Dynamic Societies) – tarptautinė vadybos plėtros asociacija. Asociacijos siekis yra gerinti vadybos ir pokyčių valdymo kokybę.