Susisiekite su mumis

Moderavimas, fasilitavimas

Renginių fasilitavimas – tai viena iš grupės darbo organizavimo formų, kurią vis dažniau pasirenka organizacijos siekdamos spręsti aktualius klausimus suburiant vidines darbo grupes. 

Fasilituojamų renginių metu konsultantas atlieka fasilitatoriaus vaidmenį:

  • pasiūlo metodinę darbo schemą (pavyzdžiui, strateginio planavimo renginio metu – ką ir kaip strateginio planavimo grupė turi padaryti, siekiant norimo darbo rezultato),
  • pateikia pradinę informaciją arba plačiau pristato nagrinėjamo klausimo teorinę medžiagą,
  • pateikia savo idėjas ir nuomonę svarstomais klausimais,
  • veda patį renginį ir valdo darbo grupės dinamiką,
  • apibendrina rezultatus.
 
 
 
 
 
 

Naujienlaiškis: