Susisiekite su mumis

EQUIS

Švietimui, studijų bei mokslo reguliavimui esant Europos Sąjungos šalių narių prerogatyva, Europos vadybos plėtros fondo (angl. Europian foundation for management development - EFMD) iniciatyva buvo sukurta Europos vadybos plėtros fondo kokybės užtikrinimo sistema/standartas (angl. EFMD Quality improvement system – EQUIS). Šis standartas sukurtas kaip tarptautinė akreditacijos sistema. Atliekant EQUIS standarto akreditaciją vertinamos įvairios aukštojo mokslo institucijų bei jų padalinių veiklos. 
 
EQUIS standartas apima šias sritis: 
 • aplinka, vadovavimas ir strategija;
 • mokymo programos;
 • studentai;
 • akademinis personalas;
 • tyrimai ir plėtra;
 • vadovų mokymai;
 • indėlis į bendruomenės gerovę;
 • ištekliai ir administravimas;
 • tarptautiškumas;
 • ryšiai su verslu.

Išskiriamas dvejopas EQUIS standarto tikslas, viena vertus, šis standartas suteikia išsamų standartų bei kriterijų apibūdinimą, kita vertus, suteikiamos rekomendacijos įvairaus lygmens mokykloms rengiant jų pačių įsivertinimo ataskaitą.

Išskiriama ši EQUIS standarto nauda organizacijoms: 
 • įvertinama visos institucijos veiklos ir padaliniai;
 • įvertinamos visos institucijos programos nuo bakalauro iki doktorantūros;
 • stipri sąsaja su verslu;
 • akredituotos įstaigos atitinka ne tik aukštą bendrą kokybę visose jų veiklos dimensijose, bet ir aukštą internacionalizacijos lygmenį. 

EQUIS standartas skirtas aukštųjų mokyklų veiklos sertifikavimui. 

Naujienlaiškis: