Susisiekite su mumis

EUA/ESG

Europos Sąjunga siekdama sukurti bendrą, suprantamą, patrauklią aukštojo mokslo erdvę, švietimą, tuo pačiu ir studijas bei mokslo reguliavimą pristato kaip ES šalių narių prerogatyvą.

2003 m. rugsėjo 19 dienos oficialiame Berlyno pranešime Bolonijos deklaraciją pasirašiusios valstybės kreipėsi į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo asociaciją (angl. The European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA), kad ši, bendraudama su Europos universitetų asociacija (angl. Europian University Association - EUA), Europos aukštojo mokslo institucijų asociacija (angl. European association of institutions in higher education – EURASHE) ir Europos studentų informacijos biuru (angl. European Student information bureau - ESIB), sukurtų bendras kokybės užtikrinimo nuostatas, procedūras ir gaires, išnagrinėtų, kaip sukurti tinkamą ekspertinio vertinimo sistemą, taikytiną kokybes užtikrinimo ir/ar akreditavimo agentūroms, ir per Bolonijos tolesnės veiklos grupę pateiktų ataskaitą ministrų susitikimui 2005 m. Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo asociacija įvertino šią galimybę prisidėti prie Europos kokybės užtikrinimo plėtros ir Bolonijos proceso tikslų įgyvendinimo. Tokiu būdu atsirado dokumentas „Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatos ir gairės“. Toliau tekste naudojama Europoje priimta šio dokumento abreviatūra ESG.  
 
Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatas ir gaires (ESG) sudaro įvadas ir trys dalys:
 
 • Europos nuostatos ir gairės vidiniam aukštųjų mokyklų kokybės užtikrinimui;
 • Europos aukštojo mokslo išorinio kokybės užtikrinimo nuostatos;
 • Europos nuostatos išorinio kokybės užtikrinimo agentūroms. 
 
ESG yra pagrįstos tam tikrais vidinės ir išorinės kokybės užtikrinimo principais:
 
 • aukštojo mokslo teikėjai atsako už paslaugų kokybę bei jos užtikrinimą;
 • būtina rūpintis visuomenės suinteresuotumu aukštojo mokslo kokybe bei nuostatomis;
 • visoje Europos aukštojo mokslo erdvėje turi būti tobulinama studijų programų kokybė, atsižvelgiant į studentų ir kitų suinteresuotų šalių poreikius;
 • turi būti sukurta tam tikra organizacinė struktūra, kuri užtikrintų studijų programų vykdymą bei tobulinimą;
 • kokybės užtikrinimo procesuose labai svarbūs skaidrumas ir išorinis vertinimas;
 • aukštosiose mokyklose turi būti kuriama palanki aplinka kokybei užtikrinti;
 • turi būti skatinama aukštųjų mokyklų atskaitomybė, ypač -  už valstybinį ir privatų finansavimą;
 • kokybės užtikrinimas atskaitomybės tikslu yra visiškai suderinamas su kokybės užtikrinimu tobulinimo tikslu;
 • aukštosios mokyklos turi gebėti parodyti kokybę tiek savo šalyje, tiek tarptautiniu lygiu;
 • veikimo būdai neturėtų slopinti įvairovės ir naujovių.

ESG nuostatų ir gairių įsidiegimo nauda organizacijai:
 
 • Aukštosios mokyklos ir kokybės užtikrinimo agentūros visoje Europos aukštojo mokslo erdvėje galės naudotis bendromis kokybės užtikrinimo gairėmis.
 • Registras padės atpažinti profesionalias ir patikimas kokybės užtikrinimo agentūras.
 • Bus sustiprintos kvalifikacijų pripažinimo procedūros.
 • Padidės kokybės užtikrinimo agentūrų veiklos patikimumas.
 • Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo patariamasis forumas padės agentūroms ir kitoms suinteresuotoms šalims (tarp jų ir aukštosioms mokykloms, studentams bei darbo rinkos atstovams) keistis nuomonėmis bei pasidalinti patirtimi.
 • Padidės aukštųjų mokyklų ir agentūrų tarpusavio pasitikėjimas.
 • Bus skatinamas abipusis pripažinimas.
 
ESG nuostatos ir gairės sukurtos taikyti aukštosiose mokyklose. 
 

Artimiausi renginiai ir mokymai

Vertinga informacija

Sparčiausiai augančios bendrovės 2023

2024 05 07

UAB "Kvalitetas" nominuota "Gazelės 2023" kaip sparčiausiai auganti bendrovė.

Naujienlaiškis: