Susisiekite su mumis

CEEMAN

CEEMAN (angl. International Association for Management Development in Dynamic Societies) – tarptautinė vadybos plėtros asociacija. Asociacijos siekis yra gerinti vadybos ir pokyčių valdymo kokybę. Vadybos ir pokyčių valdymo kokybė gerinama plėtojant mokslinius tyrimus, konsultacinę ir informacinę veiklą ir bendradarbiavimą tarp asociacijos narių. CEEMAN asociacija siekia tobulinti kokybės vadybą ir plėtoti lyderystę pereinamojo laikotarpio ir dinamišką kaitą patiriančiose šalyse; suteikti vadybos mokykloms ir kitoms vadybą plėtojančioms institucijoms sąlygas bendradarbiauti ir keistis patirtimi; suteikti infrastruktūrą dialogo vystymui, bendradarbiavimui ir mokymuisi vadybą plėtojančioms institucijoms ir verslo organizacijoms (vykdančioms veiklą pereinamojo laikotarpio ir dinamišką kaitą patiriančiose šalyse); remti pokyčių valdymą, globalų konkurencingumą ir socialinę atsakomybę, inovacijas ir kūrybingumą, pagarbą kultūrinėms vertybėms; atstovauti savo narių interesus ir kitose srityse.
 
CEEMAN tikslai:
 
  • Vadybos vystymo programoms ir institucijoms, atsižvelgiant į jų misijas ir specifinę aplinką, nustatyti ir padėti įgyvendinti tarptautinius vadybos standartus.
  • Padėti vadybą plėtojančioms institucijoms susikoncentruoti į vadybos išsilavinimo paslaugų kūrimą ir teikimą (aukštos kokybės ir tinkamų švietimo paslaugų teikimą).
  • Paskatinti ir apdovanoti pažangias vadybą plėtojančias institucijas pagal pasiektus rezultatus, taip pat skatinti jų nuolatinio tobulinimo politikas ir programas, teikiant konsultacijas ir paramą įgyvendinant jas.
  • Skatinti originalumą, kūrybingumą, inovacijas ir aukštą profesionalumą bei etinį indėlį į vietinę ir tarptautinę verslo bei akademines bendruomenes, skatinti atsakingą lyderystę, paremtą Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimu nustatytais atsakingais vadybos mokslų švietimo principais.
 
 CEEMAN tarptautinės kokybės akreditacijos nauda organizacijoms: 
 
  • Tarptautinės kokybės akreditacijos (IQA) etiketė ir žymėjimas sukuria stiprų rinkodaros įrankį. Tai parodo potencialiems ir esamiems klientams, jog institucija laikosi aukštų tarptautinių standartų reikalavimų, o taip pat reaguoja į jos asmeninės, specifinės aplinkos poreikius;
  • IQA turi specifinį susitelkimą į institucijas, veikiančias dinamiškose visuomenėse.
 
CEEMAN tarptautinės kokybės akreditacijos klientai: vadybos mokyklos bei vadybą plėtojančios institucijos. 
 

Naujienlaiškis: