Susisiekite su mumis

Mūsų kompetencija

Mūsų kompetencija diegiant kokybės vadybos sistemas:

Organizaciją suvokiame kaip tris kokybės vadybos sistemos dedamąsias:
 
 • Strategija.
 • Procesai.
 • Personalas.
 
Projektų metu orientuojamės į visų dalyvaujančių asmenų grupių (darbuotojų, klientų, tiekėjų, valstybės, visuomenės, savininkų) interesų suderinimą, sukuriant didesnę veiklos pridėtinę vertę. Sukurtos vadybos sistemos pagalba dalis pridėtinės vertės investuojama į darbuotojų gerovę, kompetenciją, aplinką. Taip motyvuojame žmones, sužadiname ir nukreipiame savo energiją bendrų tikslų pasiekimui. Pagrindinė priežastis, nuo kurios priklauso mūsų projektų sėkmė - organizacijos žmogus, jo vidinė etika. Todėl mes skiriame didelį dėmesį organizacijos žmogui, jo poreikiams, nuostatoms ir emociniam stabilumui, nuo ko priklauso tolimesnių rezultatų kokybė ir tęstinumas.
 
Nustatėme ir stengiamės organizacijose mažinti barjerus, trukdančius pasiekti užsibrėžtų tikslų:
 
 • Gerų minčių ir idėjų srauto apribojimai;
 • minčių / idėjų išraiškos barjerai;
 • informacijos nuostoliai perdavimo metu;
 • suvokimo / supratimo barjerai;
 • noro veikti barjeras;
 • veikimo barjerai;
 
Bendradarbiaujame su sertifikacinėmis įmonėmis tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Dalinamės gerąja patirtimi siekdami bendro tikslo - efektyvaus, inovatyvaus ir kokybiško įmonės valdymo.
 

Mūsų stiprybės ir kompetencija:

 
 • AUKŠTASIS MOKSLAS:

Esame akademinės bendruomenės nariai, bendradarbiaujame su universitetais, vidurinėmis bei profesinėmis mokyklomis, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centru (MOSTA), Studijų kokybės vertinimo centru (SKVC), LR švietimo ministerija ir kitais, todėl suprantame kaip veikia švietimo sistema, kokios sąveikos tarp jos elementų. Esame realizavę kokybės vadybos sistemų diegimo (ISO 9001, IWA 2 ir kitų standartų pagrindu) projektus 33-ose Lietuvos aukštojo mokslo įstaigose.

 
 • KOKYBĖS VADYBA:

UAB „Kvalitetas“ verslo plėtros vadovas doc. dr. Dalius Serafinas bei UAB „Kvalitetas“ partneris prof. habil. dr. Juozas Ruževičius yra Tarptautinės kokybės profesionalų gildijos nariai. Darbe pritaikome naujoves kokybės vadybos srityje, dalinamės patirtimi, giliname žinias bendraudami su kitais kokybės profesionalais.

 
 • INOVACIJOS:

Teikiame inovacines paslaugas: diegiame ir į mokymų programas integruojame virtualų žaidimą („Mano verslas. Inovatyvios pratybos“), padedame išgryninti poreikius ir įdiegti naujus studijų modulius, parengiame švietimo institucijų raidos strategiją.

Esame parengę ilgalaikį vidurinių mokyklų mokymosi planą, atsižvelgdami į LR Švietimo ministro patvirtintą įsakymą Nr. V-269, mokyklų pajėgumus bei poreikius. Taip pat parengėme aukštųjų mokyklų veiklos išorinio kokybės užtikrinimo koncepciją ir jos įgyvendinimo gaires pagal vykdomą „Studijų sistemos analizės ir tobulinimas“ projektą.

 

Kuriame inovacijas

 

 • DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJA:

Mūsų ekspertai yra kvalifikuoti šiose srityse:

 • Verslo plėtra;
 • EFQM Verslo meistriškumas (EFQM Business Excellence);
 • inovacijų įgyvendinimas;
 • projektų valdymas (ISO 10006, PMP, PMBOK);
 • įžvalgos ir strategijų rengimas;
 • veiklos efektyvumas;
 • vadybos ir valdymo konsultacijos;
 • sertifikuoti ISO 9001 auditų vadovai;
 • sertifikuoti IPMA projektų vadovai;
 • sertifikuoti veiklos procesų modeliavimo ekspertai (OCEB).

„Mes gimėme būti laimingais, visa kita sugalvojo žmonės“

Dalius Serafinas

„Kokybei nereikalingas įvaizdis - organizacijos ir jos produktų įvaizdžiui reikalinga kokybė".

Juozas Ruževičius