Susisiekite su mumis

Vertybės

Mes tikime, kad:

 • Pareiga be meilės padaro žmogų suirzusiu.
 • Atsakomybė be meilės padaro žmogų netaktišku.
 • Teisingumas be meilės padaro žmogų žiauriu.
 • Tiesa be meilės padaro žmogų kritikuotuoju.
 • Auklėjimas be meilės padaro žmogų dvilypiu.
 • Protas be meilės padaro žmogų gudriu.
 • Draugiškumas be meilės padaro žmogų veidmainiu.
 • Kompetencija be meilės padaro žmogų nenusileidžiančiu.
 • Valdžia be meilės padaro žmogų prievartautoju.
 • Garbė be meilės padaro žmogų pasipūtėliu.
 • Turtai be meilės padaro žmogų godžiu.
 • Tikėjimas be meilės padaro žmogų fanatiku.

„Mes gimėme būti laimingais, visa kita sugalvojo žmonės“

Dalius Serafinas

„Kokybei nereikalingas įvaizdis - organizacijos ir jos produktų įvaizdžiui reikalinga kokybė".

Juozas Ruževičius