Susisiekite su mumis

Naujienos

Juozas Ruževičius „Studijų kokybė: problemos ir tobulinimo įžvalgos”

2014.08.25
Straipsnyje nagrinėjamos aukštojo mokslo institucijų inovacijų veiklos kokybės tobulinimo srityje galimybės ir priemonės globalizacijos ir internacionalizacijos procesų kontekste. Straipsnyje apibendrinta įvairių kokybės vadybos priemonių įgyvendinimo aukštojo mokslo organizacijose teorija ir praktika, išanalizuota Europos universitetų patirtis, išryškintos Lietuvos aukštojo mokslo organizacijų veiklos kokybės raidos galimybės. Ypatingas dėmesys skirtas aukštųjų mokyklų dėstytojų profesionalumo dimensijoms, kokybės kultūros formavimo klausimams, studentų kompetencijų užtikrinimo tarptautinėms nuostatoms, mokslo ir studijų integravimui, doktorantūros studijų kokybės gerinimui ir kt. Apibūdinti veiksmingos vadybos sistemos įgyvendinimo aukštojo mokslo ir studijų institucijoje pagrindiniai aspektai, formuluojami studijų kokybės tobulinimo ir aukštųjų mokyklų veiklos plėtros pasiūlymai ir įžvalgos.
„Kaip ir kodėl švedai sodino mišką?“

„Kaip ir kodėl švedai sodino mišką?“

2014.07.30

Saule lepinančiomis liepos 24 – 25 dienomis, Klaipėdoje, UAB „Kvalitetas” komanda kartu su partneriais „Klaipėdos valstybine kolegija“ dalyvavo mokymuose „Tarptautinių socialinės atsakomybės standartų diegimo ir įgyvendinimo praktika“. Šie mokymai buvo organizuoti įgyvendinat projektą „Socialiai atsakingo verslo plėtra skatinant socialinį dialogą smulkiose ir vidutinėse įmonėse“, Nr.VP-1.1-SADM-02-K-02-012, kurį bendrai finansuoja Europos socialinio fondo agentūra ir Lietuvos Respublika. 

Kviečiame studijuoti EF NAUJOJE ištęstinėje KOKYBĖS VADYBOS magistro programoje

2014.06.26

Atsižvelgdami į darbo rinkos poreikius VU Ekonomikos fakultetas 2014 m. parengė naują, dirbantiems specialistams pritaikytą ištęstinę 2 metų trukmės magistrantūros studijų programą, kurioje ypatingas dėmesys skiriamas organizacijos veiklos tobulumo ir kokybės valdymo klausimams.