Susisiekite su mumis

Naujienos

Juozas Ruževičius „Socialinės atsakomybės šiuolaikinė sistema ir priemonės”

2014.08.25

Straipsnyje nagrinėjama socialinės atsakomybės (SA) priemonių sistema. Pateikiami SA priemonių tarptautinės sistemos ir socialiai atsakingo pelno modeliai. Atskleidžiama naujų SA sričių – socialiai atsakingo investavimo ir religinės-etninės socialinės atsakomybės esmė ir turinys. Pateikiami SA priemonių diegimo Lietuvoje ir pasaulyje sugretinimo rezultatai. Objektyvesniam SA priemonių diegimo atskirose pasaulio regionuose bei šalyse palyginimui siūloma naudoti du naujus santykinius rodiklius – sertifikuotų organizacijų kiekis 1 mln. atitinkamos šalies gyventojų ir sertifikuotose įmonėse dirbančiųjų kiekis, skaičiuojant 1 mln. šalies ar regiono gyventojų.

 

Juozas Ruževičius „Studijų kokybė: problemos ir tobulinimo įžvalgos”

2014.08.25
Straipsnyje nagrinėjamos aukštojo mokslo institucijų inovacijų veiklos kokybės tobulinimo srityje galimybės ir priemonės globalizacijos ir internacionalizacijos procesų kontekste. Straipsnyje apibendrinta įvairių kokybės vadybos priemonių įgyvendinimo aukštojo mokslo organizacijose teorija ir praktika, išanalizuota Europos universitetų patirtis, išryškintos Lietuvos aukštojo mokslo organizacijų veiklos kokybės raidos galimybės. Ypatingas dėmesys skirtas aukštųjų mokyklų dėstytojų profesionalumo dimensijoms, kokybės kultūros formavimo klausimams, studentų kompetencijų užtikrinimo tarptautinėms nuostatoms, mokslo ir studijų integravimui, doktorantūros studijų kokybės gerinimui ir kt. Apibūdinti veiksmingos vadybos sistemos įgyvendinimo aukštojo mokslo ir studijų institucijoje pagrindiniai aspektai, formuluojami studijų kokybės tobulinimo ir aukštųjų mokyklų veiklos plėtros pasiūlymai ir įžvalgos.
„Kaip ir kodėl švedai sodino mišką?“

„Kaip ir kodėl švedai sodino mišką?“

2014.07.30

Saule lepinančiomis liepos 24 – 25 dienomis, Klaipėdoje, UAB „Kvalitetas” komanda kartu su partneriais „Klaipėdos valstybine kolegija“ dalyvavo mokymuose „Tarptautinių socialinės atsakomybės standartų diegimo ir įgyvendinimo praktika“. Šie mokymai buvo organizuoti įgyvendinat projektą „Socialiai atsakingo verslo plėtra skatinant socialinį dialogą smulkiose ir vidutinėse įmonėse“, Nr.VP-1.1-SADM-02-K-02-012, kurį bendrai finansuoja Europos socialinio fondo agentūra ir Lietuvos Respublika.