Susisiekite su mumis

TAPA

TAPA standartus išleido Tarptautinė Krovinių apsaugos asociacija (angl. Transported Asset Protection Association – TAPA), vienijanti daugiau negu 700 narių: pasaulinio lygio gamintojų, logistikos paslaugų teikėjų, krovinių vežėjų ir kitų suinteresuotų organizacijų.  

TAPA tikslassumažinti nuostolius ir užtikrinti krovinių saugumą visoje logistikos grandinėje. TAPA standartai apibrėžia krovinių apsaugos užtikrinimui būtinus reikalavimus.

Išskiriami du pagrindiniai TAPA standartai:

  1. Facility Security Requirements (FSR). Standartas numato minimalius priimtinus saugumo reikalavimus, kuriais siekiama užtikrinti didelės vertės krovinių sandėliavimo saugumą ir patikimumą. Šis standartas gali būti aktualus visoms logistikos grandinėje dalyvaujančioms organizacijoms. Siekiant atitikties TAPA FSR reikalavimams, krovinių sandėliavimo ir saugojimo vietos gali būti vertinamos pagal vieną iš trijų saugumo lygių (nuo aukščiausio A iki žemiausio C): kuo aukštesniam saugumo lygiui priskiriama krovinių saugojimo vieta – tuo aukštesni saugumo reikalavimai jai keliami. Atitikties įvertinimas apima krovinių saugojimo ir sandėliavimo vietų tikrinimą, rizikos veiksnių analizę, logistikos paslaugų teikėjo taikomų saugumo užtikrinimo procedūrų ir priemonių vertinimą.
  2. Trucking Security Requirements (TSR). Standartas numato minimalius priimtinus saugumo reikalavimus, skirtus užtikrinti didelės vertės krovinių apsaugąpervežimo metu.  Standartas aktualus logistikos grandinės dalyviams, užsiimantiems krovinių gabenimu kelių transportu. Gali būti vertinamas visas logistikos paslaugų teikėjo turimas transporto priemonių parkas arba jo dalis (konkrečios transporto priemonės). Transporto priemonės klasifikuojamos į tris kategorijas: nuo aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkančios 1 kategorijos iki minimalius saugumo reikalavimus atitinkančios 3 kategorijos. Atitikties TAPA TSR reikalavimams įvertinimas apima krovinius gabenančių transporto priemonių, naudojamų saugumą užtikrinančių technologijų tikrinimą, logistikos paslaugų teikėjo taikomos saugumo politikos, saugumo užtikrinimo procedūrų ir priemonių vertinimą.

 

TAPA standartų taikymo nauda:

  • nepriklausomas vertinimas ir tarptautiniu mastu pripažįstamas sertifikavimas;
  • klientų ir partnerių pasitikėjimas teikiamų paslaugų kokybe;
  • galimų nuostolių dėl nepakankamos krovinių apsaugos jų sandėliavimo ir pervežimo metu sumažinimas.    

 

Kontaktas pasiteiravimui: info@kvalitetas.lt.


Vertinga informacija

Už mokslinių žinių pritaikymą versle

2022 11 14

„Už mokslinių žinių pritaikymą versle“ apdovanota UAB „Kvalitetas“. Bendrovės tikslas – padėti Lietuvos organizacijoms įgyvendinti efektyvias kokybės vadybos sistemas, jas sertifikuoti, siekiant ne tik tarptautinių kokybės reikalavimų atitikties, bet ir optimizuojant organizacijų veiklos vidinius procesus. Toks požiūris leido daugeliui klientų tvariai plėtoti veiklą ilgalaikėje perspektyvoje, atsižvelgiant į dinamiškai kintančią socialinę, ekonominę, technologinę, politinę bei teisinę aplinką.

Naujienlaiškis: