Susisiekite su mumis

Vadybos sistemų įgyvendinimas

ISO 9001

GARANTUOJAME PASLAUGŲ KOKYBĘ. Kokybės vadybos sistemų reikalavimai apibrėžti ISO 9001 standarte. ISO 9001 standarto reikalavimų įdiegimas ir sertifikato gavimas užtikrina, jog organizacijoje efektyviai veikia įdiegta kokybės vadybos sistema.

ISO 14001/EMAS

ISO 14000 standarte pateikti modeliai nurodo, kokius vadybos sistemos elementus įmonė turi įgyvendinti, siekdama užsibrėžtų aplinkos apsaugos tikslų. ISO 14001 tikslas - galimybė sumažinti žaliavų ir energijos sąnaudas, pagerinti įmonės įvaizdį ir vadybos efektyvumą, ugdyti darbuotojų sąmoningumą.

EFQM

UAB "Kvalitetas" sertifikuoti ekspertai įsipareigoja padėti organizacijoms didinti efektyvumą, naudojant EFQM tobulumo modelį (angl. The EFQM Excellence Model), kurį taiko daugiau nei 30 000 organizacijų visoje Europoje.

OHSAS 18001

OHSAS 18001 yra tarptautinis darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standartas, pripažįstamas visame pasaulyje.

ISO 9004

Šiame standarte pateikiamas išsamesnis požiūris į kokybės vadybą, standarte įtraukta daugiau visuotinės kokybės vadybos elementų negu ISO 9001. ISO 9004 standartas gali būti traktuojamas kaip pagrindas nuolat gerinti įstaigos vadybą.

ISO 26000

ISO 26000 – tai socialinės atsakomybės rekomendacijų standartas. Šis tarptautinis standartas nustato gaires, rekomendacijas apie socialinę atsakomybę užtikrinančius principus, socialinės atsakomybės pripažinimą, suinteresuotųjų šalių įtraukimą, pagrindines socialinės atsakomybės sritis, iššūkius ir būdus, kaip integruoti socialiai atsakingą elgesį visos organizacijos mastu.

SA 8000

Socialinės atskaitomybės SA 8000 standartas – nesunkiai įgyvendinamas sertifikuotinas standartas laikantis nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų. Standarte pateikiami reikalavimai etiškos darbdavystės praktikai, remiantis Tarptautinėmis darbo organizacijos konvencijomis, Pasauline žmogaus teisių deklaracija, JT konvencijomis ir tarptautiniais susitarimais.

TAPA

TAPA standartus išleido Tarptautinė Krovinių apsaugos asociacija (angl. Transported Asset Protection Association – TAPA), vienijanti daugiau negu 700 narių: pasaulinio lygio gamintojų, logistikos paslaugų teikėjų, krovinių vežėjų ir kitų suinteresuotų organizacijų.  TAPA tikslassumažinti nuostolius ir užtikrinti krovinių saugumą visoje logistikos grandinėje. TAPA standartai apibrėžia krovinių apsaugos užtikrinimui būtinus reikalavimus. 

LST ISO/TS 16949:2009

LST ISO/TS 16949:2009 apima kokybės vadybos sistemos reikalavimus, siejamus su projektavimu, gamyba ir, kai tinka, su automobiliais susijusių gaminių įrengimu juose bei paslaugomis.

„Balanced Scorecard” sistema

Subalansuotų rodiklių sistema („Balanced Scorecard”) - įmonės strateginis planas planavimo etape. Šis planas pagrindžia verslo idėją atsižvelgiant į visas permainas: įmonės strateginius tikslus, rodiklius, veiksmų planus tikslams pasiekti.