Susisiekite su mumis

ISO 9001

Esame pripažinti Lietuvoje ir Europoje, todėl GARANTUOJAME PASLAUGŲ KOKYBĘ.

 

Vis daugiau organizacijų pasaulyje ir Lietuvoje siekdamos optimizuoti savo procesus, didinti produktyvumą bei suinteresuotų šalių pasitenkinimą į savo veiklą integruoja kokybės vadybos sistemų reikalavimus. Kokybės vadybos sistemos taip pat svarbios ieškant naujų rinkų, naikinant prekybos/pardavimo kliūtis, didinant konkurencinį pranašumą. Kokybės vadybos sistemų reikalavimai apibrėžti ISO 9001 standarte. ISO 9001 standarto reikalavimų įdiegimas ir sertifikato gavimas užtikrina, jog organizacijoje efektyviai veikia įdiegta kokybės vadybos sistema. Taigi, kokybės vadybos sistema ir ją įdiegti įmonėje padedantis ISO 9001 standartas užtikrina kokybišką, tikslų ir darnų visos organizacijos darbą, garantuoja visų įmonėje vykstančių procesų skaidrumą ir aiškumą, tiksliai padalina atsakomybę tarp darbuotojų bei skatina nuolatinį įmonės veiklos tobulinimą, kaštų mažinimą, pardavimų skaičiaus augimą ir pelno didėjimą.

ISO 9001 tikslas – palengvinti keitimąsi paslaugomis ir produktais taikant tarptautinio standarto reikalavimus.

ISO 9001 standarto įgyvendinimo ir sertifikavimo nauda organizacijai:

  • Veiklos tobulinimas: veiksmingai valdomi procesai lemia kokybiškų produktų / paslaugų sukūrimą, todėl tobulinami, pašalinami besidubliuojantys ar pridėtinės vertės nekuriantys procesai, formuojami tikslai, identifikuojamos tobulintinos sritys.
  • Pardavimų didinimas: eksporto galimybių plėtra, pripažinimas tarptautinėse rinkose, klientų lojalumo ir pasitenkinimo stiprinimas.
  • Efektyvus kaštų valdymas: produktų / paslaugų monitoringas, neatitiktinio produkto valdymas, produktyvumo didinimas, veiklos kontrolės užtikrinimas.
  • Konkurencinio pranašumo stiprinimas: suinteresuotų šalių, klientų, darbuotojų pasitikėjimo stiprinimas, teigiamo įvaizdžio formavimas.
  • Dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose: galimybių stiprinimas, dalyvaujant ir laimint viešųjų pirkimų konkursus.
  • Aiškus atsakomybių paskirstymas: optimizuota organizacinė struktūra bei įgaliojimai, apibrėžtas darbų ir pareigų pasidalijimas.
  • Darbuotojų atsakomybės didinimas: darbuotojų motyvacijos, lojalumo, vidinės drausmės užtikrinimas, adaptacinio laikotarpio mažėjimas, darbo moralės, teigiamų nuostatų bei organizacinės kultūros stiprinimas.


Šio standarto reikalavimai gali būti taikomi bet kurio tipo organizacijose nepriklausomai, koks yra jų didumas, tipas ar veikla. Standarto reikalavimai diegiami atsižvelgiant į konkrečios organizacijos veiklos pobūdį bei veiklos procesus.

Kontaktas pasiteiravimui: Gintarė Laucė, el. paštas info@kvalitetas.lt, telefonas: +370 628 55983.

 

Jeigu norite sistemą įgyvendinti patys, siūlome Jums metodikos ir konsultacijų paketą: ISO PASIDARYK PATS.


Artimiausi renginiai ir mokymai

Vertinga informacija

Sparčiausiai augančios bendrovės 2023

2024 05 07

UAB "Kvalitetas" nominuota "Gazelės 2023" kaip sparčiausiai auganti bendrovė.

Naujienlaiškis: