Susisiekite su mumis

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17025 yra tarptautinis standartas, nustatantis reikalavimus bandymų ir kalibravimo laboratorijoms. Organizacijų vadybos sistemų atitiktį standarto reikalavimams vertina įgaliotos įstaigos, Lietuvoje - Nacionalinis akreditacijos biuras. ISO/IEC 17025 standartą sudaro dvi dalys – vadybinė, kuri koreliuoja su ISO 9001 reikalavimais, ir techninė, nustatanti reikalavimus darbuotojų kompetencijai, patalpoms, bandymų/kalibravimo metodų patvirtinimui, įrenginių priežiūrai, atitikties užtikrinimui, bandinių ėmimui ir jų tvarkymui, kokybės valdymui bei rezultatų pateikimui. Paprastai laikomasi nuostatos, kad organizacija, įdiegusi ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus ir akreditavusi vadybos sistemą, atitinka ISO 9001 reikalavimus. Tačiau, jeigu organizacija atitinka ISO 9001 reikalavimus, to nepakanka IS0/IEC 17025 atitikčiai pasiekti.

Standarto diegimo metu konsultacijos apima organizacijos veiklos analizę pagal ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus, reikiamų vadybos sistemą aprašančių dokumentų paruošimą, darbuotojų mokymus bei pagalbą ruošiantis akreditavimo auditui. Priklausomai nuo situacijos, organizacijai gali tekti papildomai aprašyti akredituojamų metodų atlikimo procedūras, atlikti šių metodų patvirtinimą ir neapibrėžties įvertinimą, kalibruoti naudojamus matavimo įrenginius ir pan.

ISO/IEC 17025 standarto tikslas – atliekamų tyrimų kokybės užtikrinimas.

ISO/IEC 17025 standarto įgyvendinimo ir sertifikavimo nauda organizacijai - atitikties teisės aktams užtikrinimas.

Šis standartas gali būti taikomas įvairaus dydžio organizacijoms tiek viešajame sektoriuje, tiek ir versle, atliekančioms įrenginių kalibravimą arba įvairius bandymus (cheminius, mikrobiologinius, fizikinius ir pan.).
 


Vertinga informacija

Už mokslinių žinių pritaikymą versle

2022 11 14

„Už mokslinių žinių pritaikymą versle“ apdovanota UAB „Kvalitetas“. Bendrovės tikslas – padėti Lietuvos organizacijoms įgyvendinti efektyvias kokybės vadybos sistemas, jas sertifikuoti, siekiant ne tik tarptautinių kokybės reikalavimų atitikties, bet ir optimizuojant organizacijų veiklos vidinius procesus. Toks požiūris leido daugeliui klientų tvariai plėtoti veiklą ilgalaikėje perspektyvoje, atsižvelgiant į dinamiškai kintančią socialinę, ekonominę, technologinę, politinę bei teisinę aplinką.

Naujienlaiškis: