Susisiekite su mumis

ISO 9001:2015 reikalavimų įgyvendinimo mokymai

2018 11 29 09:00 - 13:00

Koncentruotai, paprastai ir aiškiai pristatyti pagrindiniai ISO 9001:2015 standarto pasikeitimai!

 

UAB „Kvalitetas“ kviečia susipažinti su naujojo kokybės vadybos standarto ISO 9001:2015 reikalavimais ir jų praktiniu įgyvendinimu organizacijoje bei sužinoti, kaip turimą kokybės vadybos sistemą sklandžiai parengti perėjimui į aukštesnį valdymo lygmenį.

 

Mokymai skirti privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų atstovams, siekiantiems:

 • mokėti interpretuoti naujuosius ISO 9001:2015 standarto reikalavimus ir efektyviai juos taikyti organizacijos veikloje;
 • susipažinti su vadybos metodais, kurie gali būti taikomi siekiant atitikties ISO 9001:2015 standarto reikalavimams;
 • gebėti taikyti procesinį požiūrį;
 • gebėti analizuoti organizacijos išorės ir vidaus veiksnius, nustatyti organizacijos, vadybos sistemos ir procesų rizikas bei galimybes;
 • nustatyti suinteresuotąsias šalis, jų reikalavimus ir įtaką;
 • gebėti taikyti veiklos tobulinimo metodus.

 

Mokymų metu pažadame skirti individualų dėmesį, suteikti konsultaciją ir atsakyti į visus jūsų klausimus.

Prieš mokymus tikslinga susipažinti su standarto ISO 9001:2015 reikalavimais.

Efektyviai parengta mokymų programa, kai per minimalų mokymų laiką gausite praktiškai pritaikomas žinias ir kokybės vadybos sistemos dokumentų pavydžius, kuriuos nedelsiant galėsite pritaikyti savo organizacijose.

Lektorius, mokymų metu, teorinę medžiagą ir praktines užduotis adaptuos pagal turimas jūsų žinias, atstovaujamos organizacijos vykdomą veiklą ir sektorių.

 

Mokymų temos:

 • kokybės vadybos principai ir kokybės vadybos sistemos modelis;
 • kokybės vadybos standarto ISO 9001:2015 reikalavimų interpretacija;
 • veiklos planavimas, įvertinant organizacijos aplinką, rizikas, suinteresuotąsias šalis;
 • procesų projektavimas, taikant procesinį ir rizika pagrįstą požiūrį;
 • procesų tobulinimo ir efektyvumo didinimo būdai;
 • esamos kokybės vadybos sistemos tobulinimas ir parengimas sertifikavimui pagal ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.

 

Praktinės užduotys:

 • nustatyti, su kokybės vadybos sistema susijusias, suinteresuotąsias šalis, jų reikalavimus ir įtaką;
 • nustatyti organizacijos išorės ir vidaus kontekstą (aplinką), susijusią su kokybės vadybos sistema (PEST ir SWOT metodai);
 • nustatyti kokybės vadybos sistemos rizikos veiksnius ir jų valdymo veiksmus (FMEA metodas);
 • projektuoti procesus (SIPOC metodas).

 

Baigusiems mokymus bus įteiktas tai patvirtinantis pažymėjimas.

Mokymų vieta – Vilnius.

Mokymų kaina – 70 Eur/žmogui. Mokymams PVM nėra taikomas. Į kainą įeina lektoriaus paslaugos, dalomoji medžiaga, rašymo priemonės, pažymėjimas. Pastaba: sąskaitas išrašome nuo dukterinės įmonės UAB „Auk“.

Kontaktas pasiteiravimui dėl mokymų: Gintarė Laucė, el. p. gintare@kvalitetas.lt; tel. +370 628 55983.

 

Lektorius (-iai): Kęstutis Jasiūnas

Profesinė patirtis – 15 metų konsultacinio ir dėstomojo darbo patirtis projektų valdymo, veiklos procesų analizės ir valdymo, veiklos efektyvumo ir produktyvumo (TOC, LEAN, BSC metodų), vadybos sistemų (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000) diegimo srityse. Kokybės vadybos sistemų vidaus auditorius nuo 2001 metų. 

Pripažinimas:

 • sertifikuotas vadybos konsultantas (CMC)
 • IRCA sertifikuoto ISO 9001 auditoriaus kvalifikacija
 • Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos narys, Lietuvos vadybos konsultantų asociacijos narys, Verslo konsultantų tinklo narys.

Naujienlaiškis: