Susisiekite su mumis

Vadybos sistemų įgyvendinimas

TAPA

TAPA standartus išleido Tarptautinė Krovinių apsaugos asociacija (angl. Transported Asset Protection Association – TAPA), vienijanti daugiau negu 700 narių: pasaulinio lygio gamintojų, logistikos paslaugų teikėjų, krovinių vežėjų ir kitų suinteresuotų organizacijų.  TAPA tikslassumažinti nuostolius ir užtikrinti krovinių saugumą visoje logistikos grandinėje. TAPA standartai apibrėžia krovinių apsaugos užtikrinimui būtinus reikalavimus. 

LST ISO/TS 16949:2009

LST ISO/TS 16949:2009 apima kokybės vadybos sistemos reikalavimus, siejamus su projektavimu, gamyba ir, kai tinka, su automobiliais susijusių gaminių įrengimu juose bei paslaugomis.

„Balanced Scorecard” sistema

Subalansuotų rodiklių sistema („Balanced Scorecard”) - įmonės strateginis planas planavimo etape. Šis planas pagrindžia verslo idėją atsižvelgiant į visas permainas: įmonės strateginius tikslus, rodiklius, veiksmų planus tikslams pasiekti.