Susisiekite su mumis

Vadybos sistemų įgyvendinimas

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17025 yra tarptautinis standartas, nustatantis reikalavimus bandymų ir kalibravimo laboratorijoms.

„Balanced Scorecard” sistema

Subalansuotų rodiklių sistema („Balanced Scorecard”) - įmonės strateginis planas planavimo etape. Šis planas pagrindžia verslo idėją atsižvelgiant į visas permainas: įmonės strateginius tikslus, rodiklius, veiksmų planus tikslams pasiekti.