Susisiekite su mumis

Vadybos sistemų įgyvendinimas

ISO 9004

Šiame standarte pateikiamas išsamesnis požiūris į kokybės vadybą, standarte įtraukta daugiau visuotinės kokybės vadybos elementų negu ISO 9001. ISO 9004 standartas gali būti traktuojamas kaip pagrindas nuolat gerinti įstaigos vadybą.

ISO 26000

ISO 26000 – tai socialinės atsakomybės rekomendacijų standartas. Šis tarptautinis standartas nustato gaires, rekomendacijas apie socialinę atsakomybę užtikrinančius principus, socialinės atsakomybės pripažinimą, suinteresuotųjų šalių įtraukimą, pagrindines socialinės atsakomybės sritis, iššūkius ir būdus, kaip integruoti socialiai atsakingą elgesį visos organizacijos mastu.

SA 8000

Socialinės atskaitomybės SA 8000 standartas – nesunkiai įgyvendinamas sertifikuotinas standartas laikantis nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų. Standarte pateikiami reikalavimai etiškos darbdavystės praktikai, remiantis Tarptautinėmis darbo organizacijos konvencijomis, Pasauline žmogaus teisių deklaracija, JT konvencijomis ir tarptautiniais susitarimais.

BVM

Bendrojo vertinimo modelis (angl. Common Assessment Framework, CAF - BVM) – kokybės vadybos įrankis, skirtas tobulinti visos Europos viešojo sektoriaus organizacijų veiklą. BVM parengtas vadovaujantis Europos kokybės vadybos fondo Tobulumo modeliu (EFQM) bei Vokietijos Valdymo mokslų universiteto parengtu Speyer modeliu.