Susisiekite su mumis

Kokybės vadybos sistemos atnaujinimas pagal ISO 9001:2015 standarto reikalavimus

2018 11 20 09:00 - 17:00

 

LENGVESNIS PERĖJIMAS PRIE ISO 9001:2015 STANDARTO!

 

Pagilinkite savo žinias apie ISO 9001:2015 standarto pasikeitimus ir pasirenkite sėkmingam kokybės vadybos sistemos atnaujinimui savo organizacijoje.

 

Mokymų tikslinė grupė – visi asmenys, kurie planuoja, įgyvendina ir prižiūri kokybės vadybos sistemą savo organizacijose.

 

Mokymų metu Jūs susipažinsite su:

 • nauja ISO 9001:2015 standarto struktūra;
 • naujais bei patikslintais terminais, apibrėžimais ir sąvokomis, taikomais ISO 9001:2015 standarte;
 • ISO 9001:2015 standarto pakeistais ir naujais reikalavimais (pvz.: organizacijos kontekstas, lyderystė, planavimas) ir veiksniais, lemiančiais sėkmingą jų įgyvendinimą;
 • praktiniais metodais kokybės vadybos sistemos atnaujinimui ir tobulinimui.

 

Šie mokymai padės Jums:

 • suprasti pagrindinius skirtumus tarp ISO 9001:2008 ir ISO 9001:2015 standartų;
 • nustatyti, kas turėtų būti peržiūrima Jūsų organizacijoje veikiančioje kokybės vadybos sistemoje, kad ji atitiktų ISO 9001:2015 standarto reikalavimus;
 • sukurti veiksmų planą, kuris Jums padėtų iš karto pradėti kokybės vadybos sistemos atnaujinimą savo organizacijoje;
 • įgyvendinti pokyčius, taikant gerosios patirties pavyzdžius.

 

Prieš mokymus tikslinga susipažinti su ISO 9001:2015 standarto reikalavimais.

 

Mokymų temos:

 • kokybės vadybos principai ir kokybės vadybos sistemos modelis;
 • pagrindiniai ISO 9001:2015 standarto reikalavimų pasikeitimai;
 • veiklos planavimas, įvertinant organizacijos aplinką, suinteresuotąsias šalis;
 • strategijos kaskadavimas ir sąsajos su procesiniu vadybos požiūriu;
 • procesų matavimai skirtinguose organizacijos lygmenyse: procesų tikslai, standartiniai atlikimo laikai, sąsajos su subalansuotų rodiklių sistema;
 • kokybės vadybos sistemos, procesų rizikų ir galimybių įvertinimas;
 • procesų projektavimas, taikant procesinį ir rizika pagrįstą požiūrį;
 • kokybės vadybos sistemos palaikymas ir nuolatinis tobulinimas;
 • efektyviausi veiksmai, kaip suvaldyti pasipriešinimą.

 

Mokymų metu atliekamos praktinės užduotys, susijusios su naujais ISO 9001:2015 standarto reikalavimais.

 

Dalyviams bus įteiktas pažymėjimas, patvirtinantis įgytas žinias!

 

Mokymų vieta – Saulėtekio al. 22, Vilnius (VU Verslo mokykla).

Mokymų kaina: 145 Eur/dalyviui (tos pačios organizacijos sekantiems dalyviams – 115 Eur/dalyviui). Mokymams PVM nėra taikomas. Į kainą įeina lektoriaus paslaugos, dalomoji medžiaga, rašymo priemonės, pažymėjimas, kavos pertraukėlės.

Kontaktas pasiteiravimui dėl mokymų: Gintarė Laucė, el. p. gintare@kvalitetas.lt; tel. +370 628 55983.

 

Lektorius (-iai): Kęstutis Jasiūnas

Profesinė patirtis – daugiau kaip 15 metų konsultacinio ir dėstomojo darbo patirtis projektų valdymo, veiklos procesų analizės ir valdymo, veiklos efektyvumo ir produktyvumo (TOC, LEAN, BSC metodų), vadybos sistemų (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000) diegimo srityse. Kokybės vadybos sistemų vidaus auditorius nuo 2001 metų. 

Pripažinimas:

 • sertifikuotas vadybos konsultantas (CMC)
 • IRCA sertifikuoto ISO 9001 auditoriaus kvalifikacija
 • Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos narys, Lietuvos vadybos konsultantų asociacijos narys, Verslo konsultantų tinklo narys.

Naujienlaiškis: